Telefon

692 131 131

E-mail

kontakt@gustownedekoracje.pl

Wszelkie materiały publikowane na stronach serwisu gustownedekoracje.pl, w tym artykuły, noty prasowe, zdjęcia, grafiki etc., są objęte ochroną prawno-autorską wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej PrAut) oraz że względem przedmiotowych materiałów pełnia autorskich praw majątkowych przysługuje wyłącznie Janowi Karolewskiemu, prowadzącemu działalność pod firmą Gaudeo Jan Karolewski, ul. Ogrodowa 19 B, 55-093 Kiełczów k/ Wrocławia.

Jan Karolewski, jako właściciel autorskich praw majątkowych do opublikowanych materiałów, nie wyraża zgody na dalsze ich rozpowszechnianie bez jego wiedzy i uprzedniej zgody.


Kopiowanie materiałów publikowanych na stronach serwisu gustownedekoracje.pl i ich dalsze wykorzystanie, w tym bezprawne rozpowszechnianie w Internecie lub innych środkach przekazu, stanowi przestępstwo zgodnie z art. 116 PrAut, zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, jak również stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na podstawie art. 79 Prawa Autorskiego, w tym roszczeń majątkowych, obejmujących zapłatę sumy pieniężnej tytułem opłaty licencyjnej należnej za wykorzystanie materiałów, zgodnie z wskazanym poniżej cennikiem.
 
Osobom zainteresowanym wykorzystaniem materiałów publikowanych na stronach serwisu gustownedekoracje.pl, Jan Karolewski oferuje możliwość uzyskania odpłatnej licencji na korzystanie z materiałów, stosownie do zamieszczonego cennika lub w oparciu o indywidualną wycenę. Podstawowy cennik wykorzystania materiałów:

artykuł do 300 znaków 800 zł

artykuł powyżej 300 znaków 1500 zł

zdjęcie / ilustracja / grafika 500 zł

nagranie wideo 900 zł

Podane ceny nie zawierają podatku VAT i obejmują udzielenie licencji na jednorazową publikację materiałów w celach komercyjnych. W celu uzyskania licencji należy kontaktować pod adresem email: kontakt@gustownedekoracje.pl.